topheaderA

VI LEVERERAR KVALITET OCH KNOW-HOW

Scanstrip strävar efter att hjälpa dig som kund till ett optimalt materialval.

Genom att ta del av vårt kunnande förbättrar du din konkurrenskraft genom en optimerad slutprodukt med avseende på funktion, kostnad och prestanda. Vi har därmed en rad kraftfulla verktyg för detta som vi presenterar här.

OPTIMALT MATERIALVAL

Vi vill hjälpa dig som kund till det bästa materialvalet. Genom att utgå från en ritning, specifikation eller enkel skiss som vi får av dig kan vi återkomma med förslag på material. Vårt mål är att erbjuda ett optimalt material vad gäller funktion, hållfasthet, din tillverkningsprocess såväl som totalkostnad.

PROVMATERIAL

Vi kan ofta tillhandahålla provmaterial i små mängder för provning och utvärdering.

FINITA ELEMENTBERÄKNINGAR

Genom vår tjänst FINITA Elementberäkningar kan vi även hjälpa till med en snabb och effektiv produktutveckling, vilket kan leda till sänkta kostnader för dig. Det kan också handla om att förbättra en existerande produkt eller en problemlösning. Läs mer här!

METALLOGRAFISKA UNDERSÖKNINGAR

Vi kan bistå med metallografiska undersökningar som en del i utvärderingen av en produkt eller ett material. En noggrann analys ger värdefull information som kan bidra till din problemlösning. Kontakta oss för mer information!

TRANSPORTER

Vi har flexibla och tillförlitliga transporter ända fram till din dörr med hög precision.

Vi kör även samleveranser till olika kunder, vilket ger låga transportkostnader även för små leveransposter. Vår speditör sedan många år, känner till våra höga krav och vet därmed vad vi kräver för att uppfylla dem.

JIT - JUST IN TIME

Då fler och fler tillverkningsföretag går ifrån ”just in case” där tillverkaren håller ett högt lager för att kunna tillgodose tillfällen med högre efterfrågan, fokuserar Scanstrip på att hjälpa kunderna med att tillämpa JIT-lösningar genom att vi leverera material när det behövs för en viss produktion och därmed minska kundens lagerkostnad och även öka dess effektivitet.