Allmänna leveransbestämmelser

Vi levererar enligt ALBIF 2000 med justering av punkt 26 ”tvister” enligt följande:

”Tvist skall avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall ske i Malmö.”

Scanstrip shipping terms