• RAWAEL® är ett mikrolegerat, höghållfast material med god formbarhet såväl som god svetsbarhet.
  • Används RAWAEL® slipper man styckhärdning av varje detalj.
  • RAWAEL® lämpar sig därmed också mycket bra för rullformning.
RAWAEL® erbjuder möjlighet till mycket snäva toleranser både när det gäller mekaniska egenskaper och dimension. Materialet har en hög grad av isotropi (samma materialegenskaper i alla riktningar). Brottgränsen i leveranstillstånd ligger mellan 700 MPa och 1200 MPa.

Mer information här! [PDF] 

_MG_3648