• Genom att använda profilvalsat band eller tråd eliminerar du dyr maskinbearbetning.
  • Vi levererar ditt material i ring med en profil, som du själv specificerar tillsammans med övriga egenskaper för materialet.
  • Att använda profilvalsat bandstål innebär stora kostnadsbesparingar för dig jämfört med att maskinbearbeta motsvarande profil.
  • Det kan vara alltifrån ett fasat hörn till en komplicerad profil som löper över hela bandbredden med snäva toleranser.
profilvalsat band